Már 11 helyen az OVISULI!

A kívánt helyszínre kattintva megtekintheti a lehetőségeket:

KILÉPÉS
Ovisuli

Ovisuli

Iskola előkészítő és tehetséggondozás Ovisoknak

Különórák kis iskolásoknak

 

 

Ha szeretnéd, hogy gyermekedet felkészítsük a legjobb iskolákra, akkor itt a helyed! Ha szeretnél biztosra menni, kezdd el időben a felkészülést, ne várj a nagycsoportig! Közös munkával  biztosra veheted a sikert! Ovisuli Piciknek: Ovisuli Light

Ha szeretnéd, hogy gyermeked bejusson
​a legjobb iskolákba, akkor hívj! 

Mobil: +3630-9825-088

Ovisuli jelentkezési lap
 

Foglalkozás típusa / korcsoport Időpont / hét Helyszín Ár / 4 alkalom
Fejlesztő Nap
 
5-7 éveseknek
Hétfő vagy Kedd vagy Szerda
 
8:00-16:00
Zugló,
 
Belbuda
29.500 Ft
Alapos Ovisuli
 
5-7 éveseknek
Hétfő-Szombat
 
16:30-18:00 vagy 14:00-17:00
 
vagy 9:00-12:00
minden helyszín
28.000 Ft
Ovisuli Light
 
4-5 éveseknek
Szerda
 
16:30-18:00
Zugló
16.000 Ft
Angol, Német, Dráma
 
4-7 éveseknek
Hétfő, Kedd, Szerda
 
16:00-18:00
Zugló
1.500-2.000 Ft/alk.
Felmérések
Telefonos időpont egyeztetést követően!
Zugló
6.000 Ft / felmérés


 

Iskolák amelyekkel külön foglalkozunk:
Hajós Alfréd Német Kéttannyelvű Általános Iskola, Városligeti Angol Kéttannyelvű Általános iskola, Lemhényi Dezső angol kéttannyelvű általános iskola, Ámk angol kéttannnyelvű általános iskola, Dobsuli angol kéttannyelvű általános iskola, Pannónia német kéttannyelvű általános iskola, Kínai-magyar kéttannyelvű általános iskola, illetve más kéttannyelvű iskolák.

 

Ha tehetséges a gyermeked akkor itt a helyed, mert szakszerű tehetséggondozó programunk segítségével kibontakoztathatja tehetségét. Matekos Okoska, Drámajáték-Tündérmesék.

Ha a gyermekedről nem tudod, hogy tehetséges-e akkor itt a helyed, mert különböző módszerekkel 12 szempont alapján megállapítjuk, hogy mely területen érdemes őt fejlesztened. - tanulási képességvizsgálat 5 éves kortól

Ha azt szeretnéd tudni iskolaérett-e a gyermeked, akkor itt a helyed, mert 1 órás teszt segítségével, megtudhatod hogy gyermeked mire képes.

 

Voltunk a TV-ben!

Újdonságok:

  1. Tanulási képesség vizsgálat 5 éves kortól.
  2. Dyslexia szűrés.
  3. Iskolaérettségi vizsgálat
  4. Logopédia
  5. Német-ovisoknak (előkészítő a kéttannyelvű iskolához)
  6. Angol-ovisoknak (előkészítő a kéttannyelvű iskolához)
  7. Drámajáték (visszahúzódó gyerekeknek a magabiztosság növelése érdekében)
  8. Rock Ovi hangszeres zenetanulás zene iránt érdeklődő gyerekeknek


Milyen iskolát válasszak? 
-tippek és tudnivalók az iskolatípusok közti eligazodáshoz -

Egyre többször hallom a kérdést: hová vigyem a gyerekemet iskolába? Tanácstalanul áll szülő és óvónő is, mit és kit válasszon, milyen pályára állítsa a gyermeket. A felelős szülői magatartás nem engedi, hogy egy rendszer bedarálja a gyereket, erre pedig egyfajta megoldást jelenthet az alapítványi, alternatív iskolák, módszerek világa. De honnan tudjuk, melyik a megfelelő út gyermekünknek?
forrás: www.pixabay.com
 Bár vannak olyanok, akiknek meg sem kottyan a szigorú rend, és könnyebben alkalmazkodnak az egyen szabályokhoz, elvárásokhoz, egyre inkább szaporodik azok száma, akik nem találják meg az ingyenes, hivatalos képzésben a számításaikat. Sok családban minden követ megmozgatnak, erejük feletti terheket vállalnak, rokoni segítséget kapnak ahhoz, hogy más iskolába járassák gyermekeiket.
 
 
Gondoljuk át az igényeinket!
 
Mielőtt bármibe belevágnánk, az első lépés, hogy elemezzük, milyen iskolát szeretnénk, illetve milyen iskola való a mi gyerekünknek. A legnagyobb hibát akkor vétjük, ha saját meggyőződésünk és a gyermek alkata ellenére választunk. Mivel nem várható el egyik szülőtől sem, hogy pedagógiailag képzett és tájékozott legyen, álljon itt néhány praktikus tanács, és némi ismertetés, milyen irányba induljunk el:
 
1. Megfelelő-e egy hagyományos rendszerű iskola, vagy speciális elvárásaink vannak?
2. Családunk számára mennyiben az előmenetel és mennyiben az egyéni boldogság fontos?
3. Mit tartunk hosszú távon fontosabbnak, a gyermek jó közérzetét vagy a megfelelő teljesítményét?
4. Az erős korlátok vagy a nagyobb szabadság biztosítása eredményes gyermekünk esetében?
5. Van-e bármilyen előre ismert tanulási vagy viselkedésbeli nehézsége?
6. A családi napirendbe, szokásokba hogyan illeszthető bele a közös tanulás és az iskolába jutás?
7. Szeretnénk-e valamilyen vallási, felekezeti nevelést?
8. Mennyire intenzíven kívánjuk a nyelvi, sport vagy zenei oktatást beilleszteni gyermekünk életébe?
 
Az állami intézményeken túl
 
Az iskolák csoportosításakor az első szembeötlő különbség a fenntartó személyében van. Lehet állami, alapítványi, magán vagy egyházi fenntartású. A fenntartó személye a gyakorlati és az elméleti működtetés szempontjából lényeges:
 
Az alapítványi iskolák jelentősége egyrészt abban rejlik, hogy alternatívát nyújtanak és színesítik az oktatási palettát. Alternatív,  innovatív pedagógiai módszereket alkalmaznak, sajátos világnézeti vagy filozófiai, altruista célokat valósítanak meg, speciális igényekkel rendelkező tanulócsoportokat és szülőket szólítanak meg. Másrészt ma is pedagógiai műhelyként működnek, és ezzel a közoktatásra is jótékony hatással vannak.
 
Az alternatív iskolákon olyan, általában civil kezdeményezésre létrejövő iskolákat értünk, amelyek a kötelező iskolázási idő egészére vagy valamely szakaszára kínálnak a tömegoktatástól eltérő speciális tananyagot, legtöbbször nem hagyományos pedagógiai módszerekkel. A szülők számára alternatívát jelentenek a hagyományos rendszer jó nevű iskolái mellett. Jellemzőjük a gyermekközpontúság, a szülők intenzívebb bevonása, a készségfejlesztés kiemelkedő szerepe. A szülői kör általában azért választja ezeket az iskolákat és áldoz az oktatásra, mert kiscsoportos, személyre szabott nevelést vár el. Ezen iskolák általában határozottan felvállalják az integrációt, a diszfunkciós vagy magatartás zavarral, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek oktatását.
 
A két tanítási nyelvű iskolákban a nevelő- és oktatómunka a magyar nyelv mellett másik tannyelven is folyik. A két tanítási nyelvű iskolák a jó nevű hazai iskolákkal versenyeznek, illetve sok esetben a hazánkban élő külföldi családokat célozzák meg.
 
A nemzetközi iskolák elsősorban a különböző nemzetiségű és kultúrájú, hazánkban élő családok gyermekei számára biztosítanak oktatást. Valamely nemzetközi iskolarendszerhez vagy anyaiskolához tartozva, jelentős önállósággal, egyedi érdekérvényesítési rendszerrel működnek a hazai oktatási piacon. Meghatározott módszerek és értékelés mellé az itt tanulók elismert nemzetközi bizonyítványt is kapnak. Világszerte az elitképzést és egy speciális szülői csoport elvárásait elégítik ki.
 
 
forrás: www.pixabay.com

A szakirodalom az egyházi (felekezeti) és az alapítványi iskolákat egymástól elkülönülten kezeli. A rendszerváltás idején azt, hogy az egyházak az oktatásban nagyobb szerepet tölthessenek be, két törvény is szolgálta. A korábbi évek során felvételi arányok, az írásbeli érettségik eredményei, a nyelvvizsgák aránya – tehát hagyományos, mérhető mutatók alapján kimagasló teljesítményt nyújtottak.
 
Egyéni megoldás lehet a magántanulói státusz is. Magyarországon nincs iskolába járási kötelezettség, csak tankötelezettség. Ha a szülő úgy dönt, kezdeményezheti az iskola igazgatójánál a magántanulói státuszt, amely ellen csak akkor emelhet kifogást az iskola, ha veszélyeztetve látja a gyermeket. Azaz ha a szülők biztosítani tudják gyermekük tanítását és a vizsgákra való felkészülését, akkor nem kell naponta iskolába járnia. Ez egy merész szülői vállalás. De ha jól körüljárt döntés, akkor nagyon eredményes lehet.
 
 
Alternatív módszerek
 
Bármilyen fenntartású is az iskola, az általa alkalmazott módszerek szintén lényeges szempontot képeznek. Lehet ez egy konkrét pedagógiai felfogás, mint a Waldorf-. vagy a Montessori-módszer, de akár egy-egy általánosságban alkalmazható, gyerekközpontú megközelítés is.
 
A Waldorf-pedagógia megalapítója az osztrák Rudolf Steiner (1861-1925). A Waldorf-módszer valójában fejlődéspedagógia, melyben döntően az életkori sajátosságok határozzák meg a tevékenységformákat, a módszert és a tananyagot. Ugyan a Waldorf-iskola a keresztény kultúra értékeit közvetíti, de felekezethez kötött vallási, világnézeti nevelés nem jelenik meg az iskolákban. A Waldorf-pedagógia tulajdonképpen a régi értékek újjáélesztése. Szellemi háttere az antropozófia ("emberi bölcsesség", keresztény alapokon álló szellemi tudomány).
 
A Montessori-módszert Mária Montessoriról (1870-1952) nevezték el, aki Olaszország első orvosnője volt. Pedagógiai rendszerének kidolgozásakor a gyermek alapos megismeréséből, megfigyeléséből indult ki. Jelmondata: "Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni!" 
Csak saját tapasztalatai alapján szerezhet az ember igazi tudást. A tanulás különböző jártasságok, készségek kialakulása, mely célszerű tevékenységeken, cselekvéseken keresztül valósul meg.
 
De gondolkodhatunk általánosságban gyerekközpontú megközelítésben is, ahol kooperatív tanulásszervezéssel kisebb csoportokban az együttműködésre fektetve a hangsúlyt tanulnak a gyerekek, vagy projekt módszerrel egy-egy komplex problémát hosszabb idő alatt ütemezve járnak körbe. Esetleg szimpatikus lehet az epochális (tömbösített) oktatás, is, ahol egy-egy korszakot többféle tantárgy szemüvegén keresztül ismerünk meg.

Forrás: Bóbitanet.hu
ovisuli
Már csak néhány hely maradt
Kiemelt helyszíneinken már csak néhány hely van. ...
97.9 %-os megelégedettség!
2017-ben is megkérdeztük, mit szóltak a szülők az Ovisuli szolgáltatásaihoz, lássuk az eredményt! ...
2016 Szeptember
Szeptember 1-én és 2-án Szülői értekezlet ...
Már tizenkét helyen Ovisuli!
Iskola előkészítő Zugló, Sashalom, Újbuda, Szentendre, Csepel, Veresegyház, Belváros. Érd, Belbuda, Óbuda, Kispest és Újpest helyszíneken. ...
2016-os eredmények
Eredményeink 2016 ...
Rock Suliban jártunk
Az elmúlt héten a RockSuliban jártunk ...
Félévi bizonyítványok
Nagy örömünket hagy osszuk meg veletek! Vercsi félévi bizonyítványa kitűnő lett. ...
Főoldal | Újdonságok | Hol-Mit-Mikor | Fórum | Munkatársaink | Kapcsolat
Copyright  2010-2018 Ovisuli - https://ovisuli.hu • Minden jog fenntartva.
JELENTKEZÉSI LAP
TÁBORI JELENTKEZÉSI LAP