• +36 (30) 982-5088 - Anna

Ovisuli Fejlesztő Nap (Kedd)

Ovisuliban pedagógusaink több évtizedes múlttal rendelkeznek és a fejlesztő délelőttök vagy délutánok óravázlatát előre kidolgoztuk. Természetesen mindenkor figyelembe vesszük az egyéni előrehaladást, és a szülői igényeket. A gyerekekkel tanító néni foglalkozik.

Csoportjaink kis létszámúak: maximum 12 gyermek

Napirend:

7:50-től érkezés, szabad játék
8:45-től reggeli
9:00 Fejlesztő foglalkozás (részletek lejjebb)
12:00 Ebéd
12:30-14:00 Játszótér/mesés pihenő
14:15-15:15 Finommotorikai fejlesztés
15:30 Uzsonna, szabad játék,
16:00 Választható szakkör (Angol, Természet, Dráma, Logopédia, Matek)
17:00 Zárás
 

  a feladattudat, feladattartás erősítéséhez:
- a játékokban a szabálytartás igényének alapozása
- motivált munkavégzés személyre szabottan
- otthoni foglalatosságok biztosítása
   
  kapcsolatteremtés, önismeret:
- felnőttek, társak elfogadása – figyelem, tolerancia alakítása
- tájékozottság: bemutatkozások…
- testséma
   
  torna
- az olvasás és írás tanulásához szükséges speciális gyakorlatok
- állatmozgások
- egyensúlygyakorlatok
- mozgás énekre, versre, mondókára
- ritmusos mozgás
   
  memória és figyelemfejlesztés
- mondókák, versek, dalok tanulása
- auditív és vizuális figyelem fejlesztés
   
  a kézügyesség erősítése
- a taktilis érzékelés finomítása     
- gyurma
- tépegetés
- gyűrögetés
- sodrás
- csipeszelés
- csipegetés
- fűzések
- varrások, hímzések
   
  grafomotorika
- festés
- rajzolás
- kiegészítések
- másolások
- vonalkövetések
- harmonikus vonalvezetés
- elemek – később nagy betűelemek - festése – majd fokozatosan kisebbek 
   
  tájékozódás a térben és a síkban
- elmozdulások a térben, irányok
- speciális feladatlapokkal a síkbeli tájékozódáshoz
- négyzetrácsos lapon is…
- vonalas lapon is…
-  
  verbális-akusztikus gyakorlatok
- hangok helyes képzése, megfigyelése, differenciálása
- szavak elemzése, hangokra bontása, újra összerakása, elrejtett részek
- az összeolvasás technikája
   
  Matematika
- tárgyakkal végzett műveletek
- számfogalom
- számok bontása
- összehasonlítások
- relációk
- összegzések
- jelölések
- pótlások
- állítások
- logika
- szerialitás
- alapvető síkidomok

 

Tanfolyamok időpontja: 

  • kedd: 8:00-16:00

© 2010-2024 Ovisuli - Minden jog fenntartva | https://ovisuli.hu